شرکت تعاونی

/برچسب:شرکت تعاونی

انحلال شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۹:۰۶ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

سهامداران شرکت می‌توانند با توجه به مقررات قانونی تجارت شرکت را منحل کنند باید ابتدا صورت‌جلسه‌ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم کرده و به ثبت شرکت‌ها بدهند برای این کار لازم است که از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه انحلال حداکثر ظرف مدت ۵ روز جلسه مزبور را به ثبت شرکت‌ها تحویل دهند. مدارک لازم برای

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۸:۱۱ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

تغییر اساسنامه شرکت تغییرات اساسنامه شرکت، بر اساس ماده ١١١ ق.ت  گفته شده : هر تغییر و اصلاحی در اساسنامه با اکثریت تعداد شرکاء که باید لاقل ۴۵ در ۱۰۰ از سرمایه را داشته باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری گفته شده‌باشد. لازم به ذکر است که در مورد شرکت با

نقل و انتقال سهم‌الشرکه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۷:۲۸ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

مشاهده عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می‌شود. مجمع عمومی عادی پس از بررسی حساب های شرکت ، در صورتی که سودی وجود داشته باشد ، در مورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد. تصویب حساب‌های شرکت مدیران شرکت وظیفه دارند مقررات و زمان‌بندی ویژه‌ای را که

تصویب تراز سالیانه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۵:۳۱ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

عملکرد سود و زیان شرکت به طور کلی مقررات ویژه‌ای برای تنظیم ترازنامه (بیلان) و مابقی صورت‌های مالی مثل سود و زیان، در قانون ۱۳۱۱ ارائه نشده است. ماده ۵۵ قانون پیش بینی کرده است که مدیران شرکت سهامی باید طبق ماده ۹ این قانون صورت حسابی که متضمن دارایی منقول و غیرمنقول و همچنین

کاهش سرمایه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۰:۵۹ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

همان گونه که امکان افزایش سرمایه شرکت و جود دارد امکان کاهش سرمایه نیز وجود دارد انواع کاهش سرمایه کاهش اختیاری سرمایه شرکت در کاهش اختیاری یرمایه شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده توانایی این را دارد که در مورد کاهش سرمایه به صورت اختیاری تصمیم بگیرد کاهش مشروط بر دو شرط است تساوی حقوق صاحبان

افزایش سرمایه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۰:۲۶ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

افزایش سرمایه شرکت به افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشر شده  توسط شرکت‌های سهامی را گویند مجمع عمومی فوق‌العاده به هیئت مدیره می‌تواند این اجازه را دهد که طی مدتی که معلوم شده و از ۵ سال تجاوز نکند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی

تغییر نام شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۴۹:۳۰ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

بعضی از شرکت‌ها تمایل به تغییر نام شرکت خود دارند که با رعایت شرایط ویژه‌ای می‌توان نام را تغییر داد و بعد از تغییر نام شرکت شماره ثبت، تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری پیدا نمی‌کند و فقط نام سابق آن تغییر می‌کند. مدارک لازم برای تغییر نام شرکت کپی آگهی تاسیس و

تغییر موضوع یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۴۹:۰۰ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

موضوع شرکت به فعالیتی که شرکت به آن خاطر تشکیل شده بستگی دارد و تعیین موضوع هر شرکت نشان دهنده‌ی هدف آن شرکت است. تغییر موضوع شرکت سهامداران برای تصمیم گیری تغییر موضوع شرکت جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌دهند و سپس صورتجلسه‌ای را تنظیم می‌کنند و هر یک از سهامداران با ذکر

تغییر نشانی شرکت (تغییر آدرس)

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۴۷:۳۸ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

آدرس شرکت به محلی است که شرکت از نظر قانون به عنوان نشان اصلی و معتبر از جهت هرگونه ارسال‎ها در نظر گرفته و اعلام می‌شود تغییر دادن آدرس شرکت به معنی تغییر مکان شرکت از جایی به جای دیگر است. مدارک لازم جهت تغییر نشانی شرکت تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به

ثبت شرکت تعاونی

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۱۷:۲۶ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

طبق ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی، شرکت مزبور مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خودیاری متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می‌شود.