رتبه بندی شرکت

/رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت چیست؟

۱۳۹۶-۹-۱ ۲۱:۲۷:۵۷ +۰۳:۳۰ رتبه بندی شرکت|

رتبه‌بندی شرکت یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و مشاوران اتخاذ می‌شود. شرکت‌های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از پایه ۱ تا پایه ۵ رتبه‌بندی می‌شوند ولی شرکت‌های مشاور از پایه ۱ تا پایه ۳ رتبه‌بندی اخذ می‌کنند.