سایر خدمات

/سایر خدمات

پلمب دفاتر

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۰:۱۵:۱۵ +۰۳:۳۰ سایر خدمات|

هر موسسه و هر شرکت و هر سازمانی که شامل قوانین مالیات باشد باید از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت‌های مالی خود تحویل بگیرد . دفاتر قانونی دفاتر قانونی دفاتری هستند که کلیه شرکت‌ها با توجه به دستور العمل‌ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی کلیه عملیات مالی

ارزش افزوده

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۰:۱۷:۲۲ +۰۳:۳۰ سایر خدمات|

ارزش افزوده به ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود و با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) ازعایدی‌ها به‌دست می‌آید گفته می‌شود مانند نهاده‌هایی مثل کابل، مراکزسوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در

کد اقتصادی

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۰:۲۱:۰۱ +۰۳:۳۰ سایر خدمات|

کد اقتصادی یک شناسه اختصاصی ۱۲ رقمی است که برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می‌شود، هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت (خرید - فروش - خدمات) در قراردادها و فاکتورها ارائه می‌شود. اخذ این کد برای شرکت‌ها اجباری می‌باشد. مراحل اخذ کد اقتصادی

کارت بازرگانی

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۰:۲۲:۴۱ +۰۳:۳۰ سایر خدمات|

براساس ماده ۳ قانون صادرات و واردات هر شخص حقوقی و یا حقیقی برای اینکه به امور تجارت خارجی بپردازد نیاز به کارت بازرگانی دارد و این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. اعتبار کارت بازرگانی کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال اعتبار دارد و تمدید این کارت

ثبت طرح صنعتی

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۰:۲۵:۱۵ +۰۳:۳۰ سایر خدمات|

طرح صنعتی ویژگی‌های مربوط به شکل و ساختار یا نقش و تزئینات به کار رفته در کالا توسط یک فرایند صنعتی است که در پایان کالا باعث زیبایی و جذابیت کند.  طرح صنعتی در صنایع پزشکی، کشاورزی، ابزار فنی و تجهیزات پزشکی، جواهرات انواع گسترده‌ای از محصولات صنعتی و صنایع دستی و.... به کار

ثبت اختراع

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۰:۳۰:۳۶ +۰۳:۳۰ سایر خدمات|

اختراع اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید (ماده ۱ ق.ث.ا) ثبت اختراع ثبت اختراع حق انحصاری است که از سوی دولت به مبتکران و مخترعان آن اختراع جدید داده