ثبت تغییرات شرکت

/ثبت تغییرات شرکت

انحلال شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۹:۰۶ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

سهامداران شرکت می‌توانند با توجه به مقررات قانونی تجارت شرکت را منحل کنند باید ابتدا صورت‌جلسه‌ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم کرده و به ثبت شرکت‌ها بدهند برای این کار لازم است که از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه انحلال حداکثر ظرف مدت ۵ روز جلسه مزبور را به ثبت شرکت‌ها تحویل دهند. مدارک لازم برای

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۸:۱۱ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

تغییر اساسنامه شرکت تغییرات اساسنامه شرکت، بر اساس ماده ١١١ ق.ت  گفته شده : هر تغییر و اصلاحی در اساسنامه با اکثریت تعداد شرکاء که باید لاقل ۴۵ در ۱۰۰ از سرمایه را داشته باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری گفته شده‌باشد. لازم به ذکر است که در مورد شرکت با

نقل و انتقال سهم‌الشرکه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۷:۲۸ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

مشاهده عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می‌شود. مجمع عمومی عادی پس از بررسی حساب های شرکت ، در صورتی که سودی وجود داشته باشد ، در مورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد. تصویب حساب‌های شرکت مدیران شرکت وظیفه دارند مقررات و زمان‌بندی ویژه‌ای را که

تبدیل نوع سهام شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۶:۳۶ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

در ابتدا به این که سهام چیست می‌پردازیم: به قسمت‌های مساوی سرمایه هر شرکت سهامی، سهام می‌گویند که نشان دهنده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهام در آن شرکت می‌باشد. هر سهم نشان می‌دهد که نسبت به تمام سرمایه، صاحب آن تا چه اندازه می‌تواند در امور شرکت از طریق حضور پیدا

تصویب تراز سالیانه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۵:۳۱ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

عملکرد سود و زیان شرکت به طور کلی مقررات ویژه‌ای برای تنظیم ترازنامه (بیلان) و مابقی صورت‌های مالی مثل سود و زیان، در قانون ۱۳۱۱ ارائه نشده است. ماده ۵۵ قانون پیش بینی کرده است که مدیران شرکت سهامی باید طبق ماده ۹ این قانون صورت حسابی که متضمن دارایی منقول و غیرمنقول و همچنین

نقل و انتقال سهام شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۴:۳۴ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه در شرکت‌ها بر طبق قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه‌ای در مجمع عمومی فوق العاده و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام میزان سهام جابه جا شده در اداره دارایی امکان پذیر می‌باشد. حضور شرکا و رضایت آنها جهت انجام نقل و انتقال سهام الزامی می‌باشد. برای انجام

خروج اعضا از شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۲:۱۵ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

به طور کلی ورود و خروج اعضاء به دو نوع متفاوت تقسیم می شود ،اول اینکه منظور از آن ورود و خروج شرکاء یا سهامداران شرکت باشد و دوم اینکه منظور ورود و خروج هیئت مدیره می باشد.خروج شرکاء و سهامداران از شرکت به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد در تمامی شرکت‌ها و مؤسسات وقتی

ورود اعضا جدید به شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۱:۴۰ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

دلایل مختلفی برای ورود شریک به شرکت وجود دارد مانند زیاد شدن شخص جدید به شرکت جایگزینی فرد یا افرادی از مجموعه با افراد یا فردی دیگر انصراف یکی از اعضاء برای ادامه کار با مجموعه که موجب می شود شخصی از مجموعه خارج شود. در هنگام ورود شریک جدید به شرکت باید نوع

کاهش سرمایه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۰:۵۹ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

همان گونه که امکان افزایش سرمایه شرکت و جود دارد امکان کاهش سرمایه نیز وجود دارد انواع کاهش سرمایه کاهش اختیاری سرمایه شرکت در کاهش اختیاری یرمایه شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده توانایی این را دارد که در مورد کاهش سرمایه به صورت اختیاری تصمیم بگیرد کاهش مشروط بر دو شرط است تساوی حقوق صاحبان

افزایش سرمایه شرکت

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۵۰:۲۶ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

افزایش سرمایه شرکت به افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشر شده  توسط شرکت‌های سهامی را گویند مجمع عمومی فوق‌العاده به هیئت مدیره می‌تواند این اجازه را دهد که طی مدتی که معلوم شده و از ۵ سال تجاوز نکند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی