کد اقتصادی

کد اقتصادی یک شناسه اختصاصی ۱۲ رقمی است که برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می‌شود، هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت (خرید – فروش – خدمات) در قراردادها و فاکتورها ارائه می‌شود. اخذ این کد برای شرکت‌ها اجباری می‌باشد.

مراحل اخذ کد اقتصادی

هنگامی که شرکت به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن صادر شد می‌بایست  طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نمود

اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی

اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی زمانی معلوم می‌شود که شرکتی تأسیس می‌شود و بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی‌تواند برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. و به این دلیل شرکت نمی‌تواند اقدام به عقد قرار داد کرده و فعالیت خود را شروع کند. هم چنین شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به دارایی تسلیم کند

چگونگی دریافت کد اقتصادی

جهت اخذ برگه‌ی کد اقتصادی لازم است اول برای شرکت در واحد مالیاتی نسبت به آدرس شرکت مربوط تشکیل پرونده مالیاتی داد.

مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

 • درخواست کتبی شرکت.
 • روزنامه رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن وجود دارد.
 • فیش پرداختی
 • -فتوکپی شناسنامه از همه صفحات.
 • -تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.

پس از تهیه و تکمیل مدارک بالا که توسط مدیرعامل یا وکیل قانونی تنظیم و به‌وسیله شرکت مهرشده و به حوزه مالیاتی مربوطه رسیده و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید آن را تحویل مؤدی می‌کند

بعدازآن مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و در آنجا بررسی‌شده و مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق‌الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می‌نماید .

اگر پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایجاد شود باید برگه‌ها و مدارک لازم تکمیل به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود .

مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

 • درخواست کتبی شخص .
 • فتوکپی پروانه کسب .
 • -فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه .
 • فیش پرداختی
 • تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
 • عکس ۲*۳ متقاضی(سه قطعه )
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری
  بعد از تهیه مدارک و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسیدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می‌نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی، آن‌ها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آن‌ها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می‌نماید .
  اگر پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایجاد شود باید فرم‌ها و مدارک لازم تکمیل به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود.

دلایل نیاز به کد اقتصادی

 • اخذ کارت بازرگانی.
 • شرکت در مزایده‌ها.
 • صدور فاکتور.
 • باز کردن حساب در بانک
 • شرکت در مناقصات
 • خذ قرارداد با شرکت‌ها دولتی

 

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۰:۲۱:۰۱ +۰۳:۳۰ سایر خدمات|

ثبت ديدگاه