ثبت شرکت تعاونی

//ثبت شرکت تعاونی

طبق ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی، شرکت مزبور مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خودیاری متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می‌شود.

تاریخچه شرکت تعاونی

نهضت تعاونی در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت و به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در دنیا پذیرفته شد.

مقررات حاکم در شرکت تعاونی
شرکت های تعاونی در ابتدا مشمول مقررات قانون تجارت از ماده۱۹۰ تا ۱۹۴ بودند. در سال ۱۳۵۰ قانون شرکت‌های تعاونی به تصویب رسید. این قانون در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ بطور جزئی اصلاح شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، مالکیت تعاونی در کنار مالکیت خصوصی و دولتی در قانون اساسی وارد شد و در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد از تصویب مجلس گذشت.

اعضا شرکت تعاونی

 • در ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد تنها اشخاص حقیقی به عنوان عضو شرکت تعاونی شناسایی شدند. پس شخص حقوقی نمی‎‌تواند عضو شرکت تعاونی باشد
 • حداقل اعضای یک شرکت تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد.
 • هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.

اهداف تشکیل شرکت تعاونی

 • ایجاد کار برای رسیدن به اشتغال کامل
 • قرار دادن وسایل کار در اختیار نیروی کار
 • جلوگیری از تمرکز ثروت و تحقق عدالت اجتماعی
 • جلوگیری از کارفرما شدن دولت
 • بهره‌برداری مستقیم از کار
 • پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم
 • توسعه فرهنگ تعاون بین مردم

مراحل تشکیل شرکت تعاونی

در قانون تجارت شرکت تعاونی شکل خاصی نداشت ولی در قانون بخش تعاونی اقتصاد سال ۱۳۷۰ قالب این شرکت به شرکتهای سهامی نزدیک شد.
طبق این قانون شرکت تعاونی لزوماً باید تابعیت ایران را داشته و مطابق با مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد تشکیل شده و به ثبت برسد.
شرکت تعاونی در صورتی تاجر است که به امور تجارتی بپردازد.

ارکان شرکت تعاونی

طیق ماده ۲۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس است.

اقسام شرکت تعاونی

در قانون تجارت شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف  تقسیم شده‌اند ولی در قانون بخش تعاونی اقتصاد تعاونی‌ها ممکن است تولیدی یا توزیعی باشند و تعاونی‌های مصرف از اقسام تعاونی‌های توزیع قرار گرفته‎‌اند. البته ممکن است شرکت تعاونی چند منظوره باشد.

شرکت تعاونی تولیدی: تعاونی تولید در امور تولیدی فعالیت می‌کند مانند کشاورزی، شیلات، دامداری و…

شرکت تعاونی توزیع: شرکت تعاونی توزیع نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه و قیمت‌ها تامین می‌‌نماید مانند تعاونی مسکن.

اتحادیه‌های تعاونی: اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

مدارک لازم جهت تشکیل تعاونی

 • ارائه مجوز فعالیت مربوطه
 • لیست اسامی حداقل ۷ نفر اعضا وسهامدار به همراه آدرس و مشخصات کامل
 • کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد ( برابر با اصل شده ) برای آقایان کپی کارت پایان خدمت الزامیست
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • امضا اساسنامه و فرمهای مربوطه
 • تعیین مدیر عامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل
 • گواهی فیش بانکی مبنی بر اثبات سرمایه اولیه
۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۱۷:۲۶ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

ثبت ديدگاه