تمدید برند

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 2٫00 out of 5)
Loading...

بعد از تمام شدن مدت ۱۰ ساله اعتبار برند تجاری، در صورت تمایل باید اقدام به تمدید آن نمایید.  فرایند تمدید علامت تجاری بسیار تخصصی و نیازمند داشتن تجربه و مهارت لازم می‌باشد

مدارک لازم جهت تمدید علامت تجاری:

برای اشخاص حقیقی :

  • کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
  • ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

برای اشخاص حقوقی :

ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (دارندگان حق امضا )
کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

روش تمدید علامت تجاری:

  • متقاضی تقاضانامه‌ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تکمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.
  • مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و مدارک ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و کارشناس را تعیین می نماید.
  •  کارشناس پس از وصول مدارک ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و وفق روش توضیح داده شده در صفحات قبل متقاضی پس از پرداخت وجه به بانک ملی و ارائه فیش به حسابداری و ممهور شدن اظهارنامه به اداره مراجعه می نماید.
  • اظهارنامه به اداره تسلیم شود مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می نماید و پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا ء و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت خواهد شد.
  • گواهی تجدید علامت صادر و پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او خواهد شد.

۱۳۹۶-۱۱-۲۷ ۰۲:۴۷:۳۸ +۰۳:۳۰ علائم تجاری|

ثبت ديدگاه