اصلاح مواد اساسنامه شرکت

//اصلاح مواد اساسنامه شرکت
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4٫00 out of 5)
Loading...

تغییر اساسنامه شرکت

تغییرات اساسنامه شرکت، بر اساس ماده ١١١ ق.ت  گفته شده : هر تغییر و اصلاحی در اساسنامه با اکثریت تعداد شرکاء که باید لاقل ۴۵ در ۱۰۰ از سرمایه را داشته باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری گفته شده‌باشد.
لازم به ذکر است که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نص صریحی وجود ندارد که بخواهد تشکیل مجمع‌عمومی را الزامی کند یا اختیار را به مدیران داده‌باشد اما با تنقیح مناط و وحدت ملاک طبق ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و با توجه به تاریخ تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت که موخر بر ماده ١١١ می‌باشد و با نگاه به ماده ١٠٩ ق.ت. که اجازه دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده را به هیئت نظار داده‌است می‌توان این نتیجه را گرفت که در شرکت با مسئولیت محدود هر گونه تغییری در اساسنامه فقط توسط مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

نمونه صورتجلسه در شرکت سهامی خاص

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر مواد اساسنامه در شرکت

نام شرکت: شماره ثبت شرکت: شناسه ملی : سرمایه ثبت شده: ریال
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره و شناسه ملی در تاریخ ساعت صبح با حضور کلیه سهامداران بشرح ذیل :
۱-آقای دارنده سهم ۲-آقای دارنده سهم ۳-آقای دارنده سهم به آدر س تشکیل شد
ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت
۱-آقای به سمت رئیس جلسه ۲-آقای به سمت ناظر ۳-آقای به سمت ناظر ۴-به سمت منشی انتخاب شدند سپس رسمیت جلسه اعلام و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید تعداد اعضا هیئت مدیره از نفر به نفر افزایش یافت
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱و ۱۲۶ و ۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.
به آقای احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت امضاء نماید

محل امضا کلیه حاضرین در جلسه

۱۳۹۶-۱۱-۲۷ ۰۲:۴۳:۵۴ +۰۳:۳۰ ثبت تغییرات شرکت|

ثبت ديدگاه